ماه من غصه چرا؟؟!

ماه من غصه چرا؟

آسمان رابنگرکه هنوزبعدصدهاشب وروز،مثل آن روز نخست

گرم وآبی وپرازمهربه مامیخندد!

یازمینی که دلش از سردی شب های خزان نه شکست ونه گرفت!

بلکه ازعاطفه لبریز شدونفسی ازسر امید کشید

ودرآغاز بهار،دشتی ازیاس سپید،زیرپاهایمان ریخت،

تابگویندکه هنوز پرازامنیت احساس خدایند؛

ماه من غصه چرا؟

 تومراداری ومن هرشب وروز، آرزویم همه خوشبختی توست!

ماه من!دل به غم دادن وازیاس سخن گفتن کارکسانی نیست که خدارادارند...

ماه من غم وانده هم اگرروزی مثل باران بارید،

یادل شیشه ایت ازلب پنجره عشق زمین خوردوشکست،

با نگاهت به خداچترشادی واکن،

وبگوبادل خود،که خداهست،خداهست!

او همان است که هرلحظه دلش میخواهد همه ی زندگی ات غرق شادی باشد...

ماه من!

غصه اگر هست بگوتا باشد،

معنی خوشبختی بدون اندوه است...!

این همه غصه وغم ،این همه شادی وشور

چه بخواهی و چه نه!میوه یک باغند،

همه راباهم وباعشق بچین...

ولی از یاد مبر...!

پشت هرکوه بلند سبزه زاری است پراز یاد خدا!

که درآن بازکسی میخواند،

که خداهست ،خداهست...

وچراغصه؟ چرا؟!!

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
عباس خلیلی

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان http://www.porojesara.ir

فرشته

با سلام و تبریک عید سعید فطر ممنون که بهم سر زدی من لینکت کردم به اسم یکی یکدونه دختر لینکم کن

الناز

این که دیگه ،شاهکار خودمه[زبان] نظیر نداره[تایید]